Tuesday, 30/11/2021 - 04:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Phú

Liên đội tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Thực hiện Công văn số 336/ KH-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng  4  năm 2021 Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, Liên đội trường THCS Tân Phú đã tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021"

Thực hiện Công văn số 336/ KH-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng  4  năm 2021 Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021, Liên đội trường THCS Tân Phú đã tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 với các nội dung sau:

 

1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tổ chức có hiệu quả, sâu rộng Cuộc thi tới 100% cán bộ, giáo viên và học sinh.

2. Triển khai mục đích của cuộc thi tới các em Đội viên.

- Tổ chức Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

- Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2021. 

- Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

- Góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

3. Nội dung cuộc thi:

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản trong: “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Đảm bảo phù hợp đối tượng dự thi.

4. Hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi như máy tính, đường truyền internet, phân công các thầy cô giáo dạy môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử…hướng dẫn học sinh dự thi; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và có hình thức khen thưởng thích hợp đối với cá nhân, tập thể dự thi đạt kết quả cao, đóng gióp tích cực đối với Cuộc thi.

Kết thúc tuần 02, Liên đội có 219 đội vi ên đăng kí dự thi.

Một số hình ảnh tham gia cuộc thi:

 

 

 

Tác giả: Tổng phụ trách Đội
Nguồn: thcstanphu.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 103
Tháng 11 : 20.721
Năm 2021 : 38.932